Strona Główna Czas wolny 20 lat obserwacji pokazało, jak fatalny wpływ na zdrowie mają pożary lasów