Strona Główna Nauka i Technika 500 ton "Marsa" w Kielcach. Tam rywalizują operatorzy marsjańskich łazików