Strona Główna Nauka i Technika AI zdała egzamin lekarski. Studenci przygotowują się do niego latami