Strona Główna Społeczeństwo Cenny zbiór w Muzeum Historii Kielc. Pamiątki po piłsudczyku Henryku Rotmanie-Kaderze