Strona Główna Czas wolny Co skazańcy jedzą tuż przed egzekucją? Jedni prosili o homara, inni o oliwkę z pestką