Strona Główna Nauka i Technika Częściowo rozebrane zwłoki, rany głowy i klatek piersiowych. Zagadka tragedii z przełęczy Diatłowa rozwiązana?