Strona Główna Nauka i Technika Emisje tego silnie cieplarnianego gazu miały spadać. Nic z tego