Strona Główna Społeczeństwo Handke przerwał konferencję noblowską: To nie jest miejsce do pytań o wojnę w byłej Jugosławii