Strona Główna Czas wolny Kniejówka zamurowana w ścianie domu. Sprawdzili, czy była użyta do przestępstwa