Strona Główna Nauka i Technika Lackowski: Wynagrodzenia nauczycieli muszą być zależne od jakości ich pracy