Strona Główna Społeczeństwo Nagroda Literacka Nike 2022: Jerzy Jarniewicz nagrodzony za "Mondo cane"