Strona Główna Społeczeństwo Napisał ponad 40 książek, jego nazwiskiem nazwano planetoidę. 100 lat temu urodził się Stanisław Lem