Strona Główna Nauka i Technika Niskie zanieczyszczenie powietrza jest dużo groźniejsze, niż sądzono