Strona Główna Czas wolny Ogłoszono Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Oznacza coś łatwego, bywa też okrzykiem radości