Strona Główna Czas wolny Okazał identyfikator wydany przez "smerfa Ciamajdę z upoważnienia Papy Smerfa". Nietypowe "pozwolenie" kierowcy meleksa