Strona Główna Czas wolny "Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem". Czyje to słowa? Pytanie z "Milionerów"