Strona Główna Nauka i Technika Prof. Załuski: Pamięć o tych, którzy odeszli, jest potrzebna i im, i nam samym…