Strona Główna Czas wolny Przeszukali koryto Bugu za pomocą magnesu. Wyłowili wczesnośredniowieczny topór