Strona Główna Nauka i Technika Są wyniki badań szczepionki Moderny. Jest skuteczna wobec Delty