Strona Główna Nauka i Technika Skąd Wielki Zderzacz Hadronów może brać protony? Z butli