Strona Główna Nauka i Technika Sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć pogorszenie stanu pacjentów z Covid-19