Strona Główna Nauka i Technika ​Sztuczna inteligencja vs szkoły. Czat napisze wypracowanie za ucznia i pomoże mu w kartkówce