Strona Główna Nauka i Technika Szybki test pozwoli ocenić ryzyko powikłań Covid-19?