Strona Główna Nauka i Technika Trzeba utrzymać obostrzenia i – być może – szczepić zwierzęta