Strona Główna Nauka i Technika Wpadka przed ogłoszeniem Nagrody Nobla. Laureaci ujawnieni?