Strona Główna Nauka i Technika Zalewają nas informacje, spada nam czas koncentracji