Strona Główna Nauka i Technika Zanieczyszczenie powietrza może sprzyjać zaburzeniom psychicznym