Strona Główna Nauka i Technika Sensacja archeologiczna w Krośnie. Odkryto cztery późnośredniowieczne studnie